logo2

پالتارشو

حامی برند های ایرانی در صنعت پوشاک

0,,16791793_303,00

زهرا یاراحمدی طراح جوانی است که در سال‌های ابتدای جوانی خود به تحصیل در رشتۀ اقتصاد پرداخت. او مدتی را برای شرکت‌های بیمه کار کرد تا اینکه به سبب مهاجرتش به ایتالیا تصمیم به ورود به رشتۀ طراحی فشن گرفت. یاراحمدی پس از پایان تحصیلاتش در انستیتو تخصصی فشن ایتالیا- پلی مدا- به ایران بازگشت و نشان تجاری خود به نام “دژاوو” را راه اندازی کرد.

سپس گروه تبدیل به یک خط تولید لباس رسمی در ایران شد و با شرکت در جشنوارۀ مد فجر از سوی مردم به عنوان “برندِ بر‌تر” انتخاب شد.